укрeng
головна | карта сайту | контакти
пошук
 
 

КАНІВСЬКА  ГЕС

Канівська ГЕС розташована на Дніпрі – головній водній артерії України і третій ріці в Європі за довжиною і площею басейну (2200 км; 503 тис.кв.км).  Канівська ГЕС – друга сходинка Дніпровського Каскаду ГЕС.

Основними особливостями Канівської гідроелектростанції є встановлення на ній горизонтальних капсульних гідроагрегатів і суміщення споруди ГЕС с водоскидними спорудами, що дозволило відмовитись від спорудження водозливної греблі.

По природним особливостям, схемі компоновки споруд гідровузла, конструкції основних споруд, електромеханічному і допоміжному обладнанню Канівська ГЕС схожа на вище розташовану Київську ГЕС. Це дозволило при проектуванні і будівництві Канівської ГЕС уточнити конструктивні і компоновочні рішення окремих споруд і вузлів, ввести більш досконалі методи організації будівництва і засоби виконання робіт.

РОЛЬ КАНІВСЬКОЇ ГЕС В ЕКОНОМІЦІ ТА ЕКОЛОГІЇ РЕГІОНУ Й ДЕРЖАВИ

Енергетичне значення Канівської ГЕС визначається її встановленою потужністю, яка заміняє майже 0,5 млн. кВт. потужності теплових елетростанцій і зберегає 400 тис.т. вугілля, збільшує виробництво  екологічної  дешевої електроенергії.

Крім участі в покритті піків графіка навантаження та регулюванні частоти в об’єднаній енергетичній системі, Канівська ГЕС виконує резервні функції в енергосистемі.

Воднотранспортне значення Канівського гідровузла визначається тим, що після створення водосховища повністю стали використовуваться транзитні глибини. Забезпечене наскрізне глибоководне судноплавство від Чорного моря до гирла р. Прип'ять. Глибоководний шлях до Чорного моря дозволив ввести в експлуатацію великі суда озерного типу, що значно збільшило грузооборот і знизило вартість перевезень.

По основним спорудам Канівського гідровузла були зроблені автодорожний і залізничний мостові переходи  через р. Дніпро.

Канівське водосховище дозволило покращити водопостачання промислових підприємств і населених пунктів.

Важливою перевагою Канівської ГЕС є відсутність шкідливих викидів у навколишнє середовище.

Створені умови для подальшого   розвитку  рибного  господарства та  зрошення.

Разом з тим Канівська ГЕС – це високотехнологічний організм, структурний і якісний розвиток якого не припиняється.

БУДІВНИЦТВО

Проект Канівської ГЕС було розроблено Українським відділенням проектно-дослідного інституту „УкрГідроПроект” ім. С.Я.Жука.
Спорудження Канівської гідроелетростанції розпочалося у 1964 році. Будівництво велось колективом Управління „Дніпробуд” при участі трестів "Спецгідроенергомонтаж", "Гідромонтаж", "Гідроелектромонтаж", "Гідроспецбуд", "Гідромеханізація".

4 листопада 1972 року - запущено в мережу перший гідроагрегат

16 квітня 1975 року – введено в експлуатацію останній 24-й гідроагрегат Канівської ГЕС

При будівництві Канівської ГЕС були виконані наступні об’єми основних робіт:
Виймання грунта - 20,8 млн.куб.м (в т.ч. гідромеханізацією 18,9 млн.куб.м)
Насипання і обратне засипання – 28,6 млн.куб.м (в т.ч. намивання 26,9 млн.куб.м)
Укладання бетону і залізобетону – 866 тис.куб.м
Монтаж металоконструкцій та механізмів – 19,7

Основна виробнича база будівництва була розміщена на правому березі Дніпра, біля північного краю м. Канева. Виробничі підприємства цієї бази (автомобільне господарство, база механізації, механічні майстерні та інші) після закінчення будівництва були передані місцевим організаціям для використання в народному господарстві.

Одночасно із спорудженням ГЕС на правому березі Дніпра було побудовано житловий комплекс для гідроенергетиків, школи, дитячі садки, магазини та їдальні.
По греблі ГЕС споруджено автодорожній перехід через Дніпро. Від станції Лепляво на монтажний майданчик ГЕС підведена залізнодорожна колія.

ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТРИСТИКИ

До складу споруд гідровузла входять: будівля ГЕС, комплекс судно плавних споруд, земляні греблі і дамби, відкритий роз подільчий пристрій ВРП-110/330 кВ.
Канівська ГЕС – гідроелектростанція низьконапірна. Для неї притаманні такі особливості:
    • Установка горизонтальних капсульних гідроагрегатів, які  ефективно працюють
      на низьких напорах.
    • Будівля ГЕС суміщена з водозливами і складається із 6 секцій розміром 57м х 57м і монтажного майданчика. В кожній секції встановлено по 4 гідроагрегати. Суміщення споруди ГЕС з водоскидами дало можливість відмовитись від будівництва водозливної греблі і знизити кошторис будівництва. Довжина будівлі ГЕС - 343м, ширина - 57 м, найбільша висота  - 39,5 м.

В будівлі ГЕС встановлено 24 горизонтальних капсульних гідроагрегати потужністю по 18,5 МВт з турбінами поворотно-лопатевого типу. Над кожним агрегатом розташований  прогін поверхневого водоскиду шириною 12 м. В порозі водоскиду є прорізи розміром 12 х 8,5 м з кришкою, для монтажу і демонтажу агрегатів. Поверхневі водоскиди розраховані на пропускання 13200 м³/с води.

В підводних приміщеннях ГЕС розташовані виводи генераторів, маслонапірні установки з регуляторами турбін, насоси технічного водопостачання, вентиляційні установки, маслопроводи, установки для відкачування дренажних вод і осушення проточних частин агрегатів.

Електрична схема побудована по принципу блоків: чотири генератори об’єднані з одним підвищувальним трансформатором типу ТДЦ-80000/110 напругою 3,15/121 кВ та потужністю 80000 кВА.
Збудження генераторів Канівської ГЕС - статич не з тиристорними перетворювачами.

Блочні трансформатори об’єднується на напрузі 110 кВ через високовольтні елегазові вимикачі по три  на одну секцію та двома перекидками приєднуються до ВРМ-110/330 кВ. ВРП-110 кВ зв’язано з ВРП-330 кВ через два автотрансформатори типу АТДЦТН-200000/330. Електрична схема підстанції 330 кВ являє собою схему чотирикутника, врізаного у транзит –ЛЕП-330 кВ “Черкаси – Трипілля”. Підстанція 110 кВ має  лінії зв’язку 110 кВ з енергосистемою України.  

Встановлена потужність*444 МВт
Середньорічне виробництво електроенергії830 млн.кВт.год.
Довжина напірного фронту гідровузла16500 м
Максимальний напір на споруди15,7м
Максимальні витрати води  через споруди (забезпеченістю 0,1%) 25300м³/сек..
Повний об’єм водосховища2,6 км³
Корисний об’єм водосховища0,3 км³
Глибина спрацювання0,5 м
Площа дзеркала642 км²
* Потужність показана до реконструкції. Після реконструкції потужність зросте на 84 МВт.

ОБЛАДНАННЯ

Турбіна

Параметридо реконструкціїпісля реконструкції
1Тип ПЛ 984-Г-600ПЛ-15/3251-ГК-600
2ГА №1П÷3, 6, 8÷16,
18÷24
4,5,7,17
3Потужність, МВт19,223
4Розрахунковий напір, м7,47,4
5Розрахункові витрати води. куб.м/сек320314
6Швидкість обертання, об/хв85,785,7
7Завод-виготовлювачХарківський завод «Турбоатом»  

Генератор

Параметридо реконструкціїпісля реконструкції
1ТипСГК2-538/160-70СГК2-538/160-70М
2ГА№1÷3, 6, 8÷16, 18÷244,5,7,17
3Потужність, МВт18,522
4Коефіцієнт потужності0,930,974
5Напруга, кВ3,156,3
6Завод-виготовлювачХарківський завод  «Електроважмаш»

Транформатор

Параметри
1ТипТДЦ-80000/110
2Номінальна потужність, МВа80,0
3Напруга, кВ3,15/121
4Завод-виготовлювачУралелектроважмаш

Автотранформатор


Параметри
1ТипАТДЦТН-200000/330
2Номінальна потужність, МВа200
3Напруга, Кв330/110±6+2/10,5
4Завод-виготовлювачЗапорізьський трансформаторний завод

СУДНОПЛАВНІ  СПОРУДИ

До складу Канівського гідровузла входить односхідневий, однокамерний шлюз.
Камера шлюзу розміром 288 х 18 м споруджена з монолітного залізобетону. По всій довжині вона розділена температурно-осадочними швами на 10 секцій. Верхня голова шлюзу обладнана робочим підйомно-опускним та ремонтним затворами, нижня – робочими воротами та ремонтним затвором.

РЕКОНСТРУКЦІЯ

В 1997 році розпочався новий етап в житті Канівської ГЕС – реконструкція основного обладнання і споруд.

Реконструкція виконується в 2 етапи: перший – до червня 2002-го, другий – до 2017 року.

Реконструкція І-го етапу проводилась за рахунок кредиту Світового Банку Реконструкції та Розвитку, гранту Швейцарського Уряду та власних коштів. ІІ-й етап – за рахунок кредиту Світового Банку (106 млн. дол.) та власних коштів.

Основні цілі реконструкції – продовження терміну експлуатації ГЕС на 30-40 років, збільшення потужності й виробництва електроенергії, підвищення надійності, безпеки, виконання вимог охорони навколишнього середовища, створення сучасних умов праці відповідно з діючими нормативними документами, покращення екологічних параметрів.  

Проведене комплексне обстеження стану обладнання ГЕС показало, що основне гідросилове обладнання морально і фізично застаріло і потребує модернізації і заміни.
Під час першого етапу реконструкції у 1997-2002 роках замінено 15 повітряних вимикачів 110/330 кВ на сучасні елегазові та 12 трансформаторів струму 330 кВ.

З 2003 року почалася реконструкція основного генеруючого обладнання турбін и генераторів із збільшенням їх потужності та конструктивним удосконаленням. Виконано реконструкцію гідроагрегатів №4, №5, №7, №17 із заміною робочих коліс турбін на екологічно чисті, що практично виключило можливість  потрапляння турбінного мастила в Дніпро.

Під час другого етапу реконструкції буде завершена реконструкція основного генеруючого устаткування, заміна електротехнічного обладнання підстанції 110/330 кВ, систем збудження, регулювання, управління і моніторінгу, гідромеханічного устаткування, що забезпечить надійну і ефективну роботу станції на сучасному рівні та дозволить  підвищити встановлену потужність станції на   84 МВт.


Зроблено в компанії: Віадук-Телеком